Saturday, 2 July 2011

Bid'ah Hasanah & Dholalah - Oleh Ustaz Rashidi

Penceramah : Ustaz Rashidi (Sek. Fakeh Abdul Samad)
Kuliah : Jemputan
Tarikh : 2 Julai 2011 (30 Rejab 1432)
Tajuk : Bid'ah

Video 1


Video 2